Dynamics CRM–nová aktualizace přinese podporu SLA v servisním modulu

Pár novinek z připravované aktualizace Dynamics CRM – servisní modul:

 • Podpora SLA (Service Level Agreement) v servisním modulu a definice pravidel a priorit:
  image

[more]

image

 • Pole pro odpočítávání/počítání doby skutečně stráveného času servisního zásahu:
  image
 • Kontrola úrovně supportní smlouvy (zbývajícího počtu servisních hodin)
  image
 • Slučování duplicitních servisních případů:
  image
 • Samozřejmostí jsou statistiky pro sledování stavu ticketů, ale i doby řešení jednotlivých ticketů, doby od založení ticketu do jeho vyřešení, zdroje ticketů (Email, Web, Telefon, Twitter, Facebook)
  image

  image

 • Automatická eskalace pokud se například doba řešení blíží maximální době pro danou prioritu ticketu
  image

 

Video:

Více:

http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2014/06/04/3-ways-to-learn-what-s-new-with-customer-service-in-microsoft-dynamics-crm-spring-14.aspx