SharePoint 2010: The site is too large to save as a template. The size of a template cannot exceed [?] bytes.

Stejně jako jsem psal i pro SharePoint 2007:

http://www.pavelnovotny.info/post/WSS-The-site-is-too-large-to-save-as-a-template-The-size-of-a-template-cannot-exceed-10485760-bytes.aspx

stále funguje příkaz pro zvětšení možné velikosti nahrávané šablony pomocí:

stsadm -o setproperty -propertyname max-template-document-size -propertyvalue 104857600