In Place upgrade Dynamics CRM 2011 na 2013 (on premise)

Provedl jsem zkušební upgrade Microsoft Dynamics CRM z verze 2011 na 2013 na stejném serveru, tedy bez instalace čistého a přesunu všech komponent a databází na nový, vše proběhlo překvapivě hladce.

Doporučuji se nejprve prohlédnou implementační příručku, zejména sekci podporovaného HW/SW + nově nepodporované funkce:

[more]

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40322

 

Postup:

 1. Instalace všech aktualizací CRM 2011, tedy minimálně rollup 15
 2. SNAP SHOT CRM serveru i DB serveru!!!
 3. Odinstalování CRM 2011 Reporting Extensions
 4. Odinstalování CRM 2011 Report Authoring Extensions
 5. Připojit instalační ISO CRM 2013
 6. Spustit splash.exe –> instalaci CRM Serveru 2013
 7. Zkontrolovat všechny dostupné aktualizace instalačního souboru (nic mi nenašlo)
 8. Po zadání Product Key je zobrazen dialog výběru organizace k upgrade (upgrade je možné provést dodatečně, pokud máte více CRM organizací, stejně můžete při instalaci vybrat pouze jednu):
  image
 9. Ponechal jsem NONE, všechny organizace tedy převedu až po instalaci
 10. Všechny AD účty jsem ponechal bez změn
 11. Adresu email routeru si instalační setup nepamatuje, vyplnil jsem znovu
 12. Poslední kontrola proběhla bez problémů:
  SNAGHTML4c8fbf3
 13. Next –> Next –> upgrade běží….
 14. 5 minut, výsledek OK:
  image
 15. Restart serveru – jinak neprojde instalace reporting add-onů
 16. Následně zpět nainstalovat Report Authoring Extension a Reporting Extensions (postup je identický s 2011, nenarazil jsem na žádný problém)
 17. Znovu nainstalovat Email Router – po spuštění instalace nabídne upgrade, opět pouze Next –> Next
 18. Nainstalovat language pack
 19. Spusťte CRM Deployment Manager
 20. Vyberte organizaci a v navigačním panelu Actions spusťte Upgrade organization
 21. Opět kontrola, opět OK:
  image
 22. Next a opět běží upgrade (dlouho, cca 20 minut v závislosti na velikosti organizace) – to stejné pro všechny organizace
  image
 23. HOTOVO!
  image

Hotovo je samozřejmě jenom z pohledu samotného upgrade procesu, nyní ještě spousta práce s kontrolou, zda vše funguje jako dříve Obličej s očima v sloup