Dynamics CRM4: testování výkonu pomocí aplikace dbPopulator

Narazil jsem na zajímavý článek ohledně ladění výkonu a testování zátěže pomocí aplikace dbPopulator:

http://blogs.msdn.com/crm/archive/2009/02/20/performance-testing-using-dbpopulator.aspx

„DbPopulator is a tool used by MSCRM performance team to populate different types of data (qualitatively and quantitatively) in the MSCRM test boxes for performance testing. This tool is available as part of CRM Performace Toolkit (download available in http://www.codeplex.com/crmperftoolkit) and can be used to test SDK Create performance. I will describe how we can do this using DbPopulator.“

Vytvoření projektu pro kustomizaci CRM4 pomocí Microsoft Dynamics CRM Developer Toolkit

CRM Solution Framework je sada C# projektů pro snažší kustomizaci a deploy pro Microsoft Dynamics CRM 4.  Tento framework obsahuje velké množství již předpřipravených typických scénářů úprav, které ocení každý kdo CRM upravuje.  

Počáteční požadavky

Microsoft Dynamics CRM 4.0
Visual Studio 2008 Professional
Visual Studio Team Explorer
StyleCop 4.3 or later (plná instalace včetně MSBuild)
.NET 3.5 SP1

Instalace:

[more]

1. Stáhnout projekt z http://code.msdn.microsoft.com/E2DevTkt
2. Rozbalit CRM Explorer do adresáře c:\CRM Explorer\
3. Rozbalit CRM Solution Framework do adresáře c:\CRMSolutionFrameworkTemplate\
4. Vytvořit projekt spuštěním command line příkazu: Setup.cmd {InstallDir} {ProjectName} {Project Long Name} {Organization Name}

Př: setup.cmd C:\Projects\MyCrmSolution MyCrmSolution „My CRM Solution“ CRMCONFIG

Konfigurace:

1. Otevřete projekt UKDynamics (Load project normally) a proveďte build
2. Otevřete projekt MyCrmSolution (Load project normally) a proveďte build
3. V menu Visual Studia klikněte na [Tools] a následně [Connect to CRM Server…], vložte správné informace a kliněte na tlačítko [OK]
4. V menu [View] otevřete okno [Other Windows]>>[CRM Explorer]

*[1] V případě hlášky: The referenced component ‚UKDynamics.Instrumentation‘ could not be found. Je potřeba znovu přidat referenci na assembly UKDynamics.Instrumentation.dll z adresáře UKDynamics\bin.

*[2] V případě hlášky: The command „C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\bin\gacutil“ /i „C:\Projects\MyCrmSolution\SourceCode\MyCrmSolution\Core\Configuration\bin\Debug\MyCrmSolution.Core.Configuration.dll“ /f“ exited with code 1. Protože je u všech projektů nastaven podpis na delay-signed, je potřeba vypnout kontrolu strong-name spuštěním aplikace SN z command line Visual Studia 2008: SN.exe -Vr *,*
A následně spustit IISRESET

*[3] V případě hlášek typu:
Client found response content type of ‚text/html; charset=utf-8, but expected ‚text/xml‘. HttpException 1310
Exception message: Could not load file or assembly ‚MyCrmSolution.Core.BusinessProcesses, Version=1.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=2c1937e0898110b2‘ or one of its dependencies. Strong name signature could not be verified.
The assembly may have been tampered with, or it was delay signed but not fully signed with the correct private key. (Exception from HRESULT: 0x80131045)
proveďte stejný krok jako v bodě *[2]

Vyšel dlouho očekávaný service pack 2 pro WSS 3.0, MOSS 2007, Office 2007

Vyšel dlouho očekávaný service pack 2 pro WSS 3.0, MOSS 2007, Office 2007.

Více informací o změnách v SP2 naleznete zde:
http://support.microsoft.com/kb/953338
a zde:
http://support.microsoft.com/kb/953334

Ke stažení:

[more]

Aktualizace Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 2 (SP2)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=cs&FamilyID=79bada82-c13f-44c1-bdc1-d0447337051b

Aktualizace Microsoft Office Servers 2007 Service Pack 2 (SP2)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=cs&FamilyID=b7816d90-5fc6-4347-89b0-a80deb27a082

Aktualizace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 2 (SP2)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=88eff285-0b92-45ed-979b-65aa22304dd6&DisplayLang=cs