Datové schránky ISDS pro SharePoint jsou nyní zcela ZDARMA!

imageUvolnili jsme konektor pro datové schránky ISDS pro prostředí SharePoint zcela zdarma. Nyní tak můžete spravovat své datové zprávy z jednoho prostředí intranetu!

  • Automatická kontrola nových zpráv – systém automaticky stahuje nové datové zprávy, provádí kontrolu každých 15 minut
  • Jednoduchost použití – zprávy datové schránky jsou k dispozici v obecně známém portálovém řešení SharePoint stejně jako ostatní firemní dokumenty
  • Podpora pro více datových schránek – v jednom aplikačním webu je možné provozovat více datových schránek, jejich správa je pak ještě snažší
  • Přístupová práva – k datovým zprávám mají přístup pouze oprávnění uživatelé, jejich role lze navíc dále rozdělit na možnost vytváření pracovních dokumentů a odpovědí
  • Workflow – na datové zprávy je možné aplikovat pracovní postupy stejným způsobem na jakékoliv jiné seznamy či knihovny dokumentů
  • Archivace zpráv – zprávy datové schránky můžete bezpečně archivovat po neomezenou dobu.
  • Rychlá dohledatelnost – datové zprávy a jejich souborové přílohy jsou ihned dostupné pomocí integrovaného systému vyhledávání

Více informací včetně video ukázek naleznete na stránkách www.devit.cz

image

Document ID v SharePointu 2010 (DMS v SharePointu 2010)

Seznamy/knihovny v produktu SharePoint 2007 obsahují pouze „ID“ sloupce, což je celé číslo, které se neustále zvyšuje. Ve skutečném světě však tento identifikátor zdaleka nedostačuje potřebám společnosti a je potřeba využít mnohem sofistikovanějšího systému pro globální určení dokumentu.

Pro tuto potřebu globálně identifikovat dokument v rámci společnosti vzniknul systém Document ID v SharePointu 2010, který otevře dokument nebo soubor dokumentů souvisejících s ID, bez ohledu na umístění dokumentu.

 

Pro aktivaci systému stačí aktivovat feature:

image

 

Po aktivaci této feature Document ID vznikne nové DMSID při vložení nového dokumentu do knihovny zcela automatizovaně podle vstupního schématu DMSID řetězce:

 image

SharePoint 2010 si Document ID pamatuje, je zcela jedno zda tento dokument přesouváte do jiných knihoven nebo adresářů, vždy je možné se k němu snadno dostat pomocí stejné URL adresy, která se po celou dobu životnosti dokumentu nemění.