Indexace souborů větších než 16MB v SharePointu 2010

Defaultní maximální velikost indexovaných souborů v SharePointu 2010 je opět 16MB, změna nastavení defaultní hodnoty se už proti starší verzi neprovádí zásahem do registrů, ale spuštěním několika příkazů v Powershellu SP2010:

[more]

$s = Get-SPEnterpriseSearchServiceApplication

$s.GetProperty(„MaxDownloadSize“)

$s.SetProperty(„MaxDownloadSize“,50)

$s.Update()

Restart-Service osearch14

Velikost parametru MaxDownloadSize je v MB, v ukázce je tedy nastavení maximální velikosti indexovaného souboru na 50MB.

 

Reference:

http://blogs.technet.com/b/brent/archive/2010/07/19/sharepoint-server-2010-maxdownloadsize-and-maxgrowfactor.aspx

Video tutorial instalace a konfigurace Search Serveru 2007 Express

Narazil jsem při brouzdání na MSDN na odkaz o který se rád podělím, jedná se o video tutorial instalace a konfigurace Search Serveru 2007 Express

http://www.microsoft.com/winme/0711/31250/Installation_and_Config/Default.html

EDIT:

našel jsem ještě pokračování:

http://www.microsoft.com/winme/0711/31250/End_User_Experience/Default.html

http://www.microsoft.com/winme/0711/31250/Federation/Default.html