Dynamics CRM 2013: vytvoření PDF z reportu a přiložení jako přílohy

Na MSDN webu se objevil postup formou javascriptu, jak automatizovaně vygenerovat přílohu PDF z reportu a uložit jí jako přílohu k nějaké entitě, to se samozřejmě může hodit například při generování objednávky nebo faktury z CRM a automatizovanému uložení výsledného PDF soboru k nově vytvořenému odchozímu mailu, tedy bez nutnosti krkolomného postupu: otevřít report, vygenerovat, uložit na plochu PDF, založit email, připojit přílohu….

[more]

Postup:

http://blogs.msdn.com/b/emeadcrmsupport/archive/2014/06/19/dynamics-crm-2013-custom-code-creating-a-report-as-a-pdf-attachment.aspx

 

Řešení však není všeho spásné, tím, že se jedná o javascript, nelze to automatizovat formou workflow, ale akci musí vyvolat uživatel z formuláře.

 

Já mám připravenou trošku lepší verzi Veselý obličej a to formou workflow aktivity, kterou je možné jednoduše přidat do jakéhokoliv workflow nad jakoukoliv entity, vybrat jaký report se má vygenerovat a kam ho připojit – je tedy možné akce automatizovat kompletně, například generovat automatické opakované faktury a zasílat je zákazníkům mailem ve formě PDF, brzo napíšu na blog příspěvek s ukázkou. Pokud by jste měli zájem, ozvěte se mi na email.