PowerGUI: Get-SPWeb : Microsoft SharePoint is not supported with version 4.0.30319.1 of the Microsoft .Net Runtime.

Po aktualizaci používá PowerGUI (http://www.powergui.org) standardně .NET Framework 4.0, ten ale není podporován pro práci s SharePointem 2010, podporován je pouze a jen 2.0 (3.5), jinak při práci s API vznikají výjimky:

Get-SPWeb : Microsoft SharePoint is not supported with version 4.0.30319.1 of the Microsoft .Net Runtime.

 

Přímo v nástroji PowerGUI nelze verzi .NET Frameworku změnit, je potřeba upravit konfigurační soubor aplikace:

  1. Otevřít cestu C:\Program Files (x86)\PowerGUI
  2. Najít a otevřít soubor ScriptEditor.exe.config v poznámkovém bloku
  3. Odmazat nebo zakomentovat řádek <supportedRuntime version=“v4.0″ sku=“.NETFramework,Version=v4.0″ />
  4. Po uložení a restartu aplikace se defaultně použije .NET Framework 2.0 (respektive s nástavbou na 3.5)