In-place upgrade Dynamics CRM 2013 na 2015: Could not find file ‚C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\LangPacks\1029\sql\7\StoredProcedures\MSCRM\fn_RollupByAccount.sql‘.

Při upgrade Dynamics CRM organizace z verze 2013 na 2015 s českým nebo jiným language packem (alespoň jedním nad základním jazykem), dojde při upgrade k chybě:

System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. —> System.IO.FileNotFoundException: Could not find file ‚C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\LangPacks\1029\sql\7\StoredProcedures\MSCRM\fn_RollupByAccount.sql‘.

Language pack obsahuje chybu, odkazuje se na soubory, které se jmenují jinak, stačí je přejmenovat a spustit znovu upgrade databáze:

 • p_RollupByAccount.sql => fn_RollupByAccount.sql
 • p_RollupByContact.sql => fn_RollupByContact.sql
 • p_RollupByOpportunity.sql => fn_RollupByOpportunity.sql

Na opravě se údajně pracuje.

Dynamics CRM 2013: chybějící záložka Konfigurace E-mailu

Po upgrade z CRM verze 2011 se některé nové volby nezobrazují, jedna z těch klíčových je náhrada za Email Router, tedy Server-Side Synchronization, která se v nově vytvořených organizacích jmenuje Konfigurace e-mailu (Email Configuration)

image

Tuto volbu je nutné doplnit zpět bohužel manuálně, postup je však jednoduchý:

[more]

 1. Stáhněte si XrmToolbox: https://xrmtoolbox.codeplex.com/
 2. Připojte se k CRM
 3. Spusťte modul SiteMap Editor
  image
 4. Načtěte mapu webu
  image
 5. Přidejte novou sub-areu pod audit a vyplňte dle obrázku:
  image
 6. Následně už jen aktualizujte CRM Update SiteMap
 7. Hotovo! (na screenshotu je akorát anglická verze)
  image

 

Druhá metoda je export do XML a přidaní jednoho node:

<SubArea Id=“nav_social“ ResourceId=“Social_SubArea_Title“ DescriptionResourceId=“Social_SubArea_Description“ Icon=“/_imgs/area/16_social.png“ Url=“/tools/social/social_area.aspx“ AvailableOffline=“false“ />

image

a následně import zpět do CRM, vše pomocí XrmToolboxu.

Vytvoření projektu pro kustomizaci CRM4 pomocí Microsoft Dynamics CRM Developer Toolkit

CRM Solution Framework je sada C# projektů pro snažší kustomizaci a deploy pro Microsoft Dynamics CRM 4.  Tento framework obsahuje velké množství již předpřipravených typických scénářů úprav, které ocení každý kdo CRM upravuje.  

Počáteční požadavky

Microsoft Dynamics CRM 4.0
Visual Studio 2008 Professional
Visual Studio Team Explorer
StyleCop 4.3 or later (plná instalace včetně MSBuild)
.NET 3.5 SP1

Instalace:

[more]

1. Stáhnout projekt z http://code.msdn.microsoft.com/E2DevTkt
2. Rozbalit CRM Explorer do adresáře c:\CRM Explorer\
3. Rozbalit CRM Solution Framework do adresáře c:\CRMSolutionFrameworkTemplate\
4. Vytvořit projekt spuštěním command line příkazu: Setup.cmd {InstallDir} {ProjectName} {Project Long Name} {Organization Name}

Př: setup.cmd C:\Projects\MyCrmSolution MyCrmSolution „My CRM Solution“ CRMCONFIG

Konfigurace:

1. Otevřete projekt UKDynamics (Load project normally) a proveďte build
2. Otevřete projekt MyCrmSolution (Load project normally) a proveďte build
3. V menu Visual Studia klikněte na [Tools] a následně [Connect to CRM Server…], vložte správné informace a kliněte na tlačítko [OK]
4. V menu [View] otevřete okno [Other Windows]>>[CRM Explorer]

*[1] V případě hlášky: The referenced component ‚UKDynamics.Instrumentation‘ could not be found. Je potřeba znovu přidat referenci na assembly UKDynamics.Instrumentation.dll z adresáře UKDynamics\bin.

*[2] V případě hlášky: The command „C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\bin\gacutil“ /i „C:\Projects\MyCrmSolution\SourceCode\MyCrmSolution\Core\Configuration\bin\Debug\MyCrmSolution.Core.Configuration.dll“ /f“ exited with code 1. Protože je u všech projektů nastaven podpis na delay-signed, je potřeba vypnout kontrolu strong-name spuštěním aplikace SN z command line Visual Studia 2008: SN.exe -Vr *,*
A následně spustit IISRESET

*[3] V případě hlášek typu:
Client found response content type of ‚text/html; charset=utf-8, but expected ‚text/xml‘. HttpException 1310
Exception message: Could not load file or assembly ‚MyCrmSolution.Core.BusinessProcesses, Version=1.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=2c1937e0898110b2‘ or one of its dependencies. Strong name signature could not be verified.
The assembly may have been tampered with, or it was delay signed but not fully signed with the correct private key. (Exception from HRESULT: 0x80131045)
proveďte stejný krok jako v bodě *[2]

Zobrazení aktuálních aktivit Microsoft CRM 4 v Sharepointu + zdrojové kódy

Na tomto příspěvku jsem chtěl demonstrovat jednoduchost a vůbec možnost provázání různých aplikací s Sharepointem. Rozhodl jsem se pro vytvoření webparty, zobrazující aktuálně přiřazené a nesplněné aktivity v Microsoft CRM 4, protože to bude určitě užitečná featura pro spoustu lidí využívajících firemní intranet.

Takto vypadá výsledný webpart (po kliknutí na daný předmět aktivity se otevře přímo v editačním okně CRM):

 

Takto jsou zobrazeny aktivity v CRM:

Zdrojové kódy i WSP balíček je přiložen na konci tohoto postu.

Načítání aktivit z CRM serveru probíhá přes webservice, url adresa webové služby je vždy ve formátu:

http://server:port/MSCRMServices/2007/CrmService.asmx

Pokud používáte Visual Studio 2008, je potřeba vygenerovat klientský wrapper až v „Advance“ dialogu jako na následujícím screenshotu:

 

Aby bylo možné rozlišit aktuálně používanou organizaci zavedenou v CRM, je potřeba ještě provést nastavení objektu CrmAuthenticationToken jako na následujícím příkladu:

public static CrmService GetCrmService(string crmServerUrl, string organizationName)
    {
      if (string.IsNullOrEmpty(crmServerUrl)) throw new ArgumentNullException("crmServerUrl");
      if (string.IsNullOrEmpty(organizationName)) throw new ArgumentNullException("organizationName");

      CrmSdk.CrmAuthenticationToken token = new CrmSdk.CrmAuthenticationToken();
      token.OrganizationName = organizationName;

      CrmService service = new CrmService();
      UriBuilder builder = new UriBuilder(crmServerUrl);
      builder.Path = "//MSCRMServices//2007//CrmService.asmx";
      service.Url = builder.Uri.ToString();
      
      service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
      service.CrmAuthenticationTokenValue = token;

      return service;
    }

 

Aby jsme mohli vyhledat svoje aktivity, je nejprve nutné zjistit identifikátor přihlášeného uživatele:

WhoAmIRequest request = new WhoAmIRequest();
WhoAmIResponse response = (WhoAmIResponse)service.Execute(request);
Guid userId = response.UserId;

Pak už jen stačí vyhledat aktivity s přiřazeným vlastníkem na sebe sama a nastaveným status kódem – open nebo scheduled.

private static BusinessEntityCollection GetAssignedActivities(CrmService crmService, Guid userId)
    {
      // budeme nacitat aktivity prirazene prihlasenemu uzivateli
      ConditionExpression condition = new ConditionExpression();
      condition.AttributeName = "ownerid";
      condition.Operator = ConditionOperator.Equal;
      condition.Values = new object[] { userId };

      // potrebujeme pouze otevrene aktivity
      ConditionExpression condition2 = new ConditionExpression();
      condition2.AttributeName = "statecode";
      condition2.Operator = ConditionOperator.Equal;
      condition2.Values = new object[] { (int)ActivityPointerState.Open };
      ConditionExpression condition3 = new ConditionExpression();
      condition3.AttributeName = "statecode";
      condition3.Operator = ConditionOperator.Equal;
      condition3.Values = new object[] { (int)ActivityPointerState.Scheduled };

      FilterExpression filterState = new FilterExpression();
      filterState.FilterOperator = LogicalOperator.Or;
      filterState.Conditions = new ConditionExpression[] { condition2, condition3 };

      FilterExpression filterRequired = new FilterExpression();
      filterRequired.FilterOperator = LogicalOperator.And;
      filterRequired.Conditions = new ConditionExpression[] { condition };

      FilterExpression filter = new FilterExpression();
      filter.FilterOperator = LogicalOperator.And;
      filter.Filters = new FilterExpression[] { filterRequired, filterState };

      // seradime podle konce aktivity
      OrderExpression order = new OrderExpression();
      order.AttributeName = "scheduledstart";
      order.OrderType = OrderType.Ascending;
      
      // vytvoreni vyhledavaciho dotazu - potrebujeme vsechny aktivity
      QueryExpression query = new QueryExpression();
      query.EntityName = EntityName.activitypointer.ToString();
      query.ColumnSet = new AllColumns();
      query.Criteria = filter;
      query.Orders = new OrderExpression[] { order };

      // vykonani samotneho dotazu
      return crmService.RetrieveMultiple(query);
    }

 

 Následně již stačí vyrenderovat všechny položky do HTML. Prosté, ale dobré 🙂

Instalace feature:

cd C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\BIN

stsadm -o addsolution -filename crm4connector.wsp

stsadm -o deploysolution -name crm4connector.wsp -immediate -allcontenturls -allowGacDeployment -allowCasPolicies

následně aktivujte feature ve správě webu:

 

Přidejte feature „Activities in CRM“ na libovolnou stránku:

 

V nastavení feature je nutné ještě nastavit url adresu serveru s Microsoft CRM 4 a název organizační jednotky: 

(níže je také možné upravit obecné texty podle potřeby – podle aktuálně používaném jazyku)

 

Hotovo, po potvrzení by se měl zobrazit seznam aktivit aktuálně přihlášeného uživatele. Pokud je něco špatně, budete upozorněni:

Ke stažení:

sources.zip (272,14 kb)

bin.zip (244,01 kb)