Pavel Novotný

.NET Framework, SharePoint, Dynamics CRM, RC Helicopters, Honda VFR CrossRunner

Indexace souborů větších než 16MB v SharePointu 2010

Defaultní maximální velikost indexovaných souborů v SharePointu 2010 je opět 16MB, změna nastavení defaultní hodnoty se už proti starší verzi neprovádí zásahem do registrů, ale spuštěním několika příkazů v Powershellu SP2010:

$s = Get-SPEnterpriseSearchServiceApplication

$s.GetProperty("MaxDownloadSize")

$s.SetProperty("MaxDownloadSize",50)

$s.Update()

Restart-Service osearch14

Velikost parametru MaxDownloadSize je v MB, v ukázce je tedy nastavení maximální velikosti indexovaného souboru na 50MB.

 

Reference:

http://blogs.technet.com/b/brent/archive/2010/07/19/sharepoint-server-2010-maxdownloadsize-and-maxgrowfactor.aspx

Přidat komentář

Loading