Pavel Novotný

.NET Framework, SharePoint, Dynamics CRM, RC Helicopters, Honda VFR CrossRunner

SharePoint 2010 Recuring Meeting Workspace error 'g_InstanceID' is undefined

Pokud používáte vlastní masterpage definovanou a odvozenou V4.master, nebude vám fungovat levé kalendářové menu a další akce ve webech založených na šabloně “Centrum schůzek”. Vždy dojde k zobrazení javascriptové chyby v podobě:

 

Pro podporu webu “Centrum schůzek” běžícím na vlastní globální master page je potřeba přidat do vašeho souboru *.master následující registrace:

Do hlavičky souboru:

<%@ Register Tagprefix="Meetings" Namespace="Microsoft.SharePoint.Meetings" Assembly="Microsoft.SharePoint, Version=14.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" %>

A do těla HTML (BODY tagu) přidat:

<Meetings:PropertyBag runat="server"/>

Přidat komentář

Loading